Log Cabin Quilts

Små fragmenter af historie

- Log Cabin mønstrets oprindelse
Af Helene Juul 2002
Oprindelig publiseret i Quiltemagasinet nr. 6/02
"Although the exact origins of the Log Cabin quilt pattern are not clear, most experts agree that it emerged sometimes during or immediately after the Civil War. The pattern brings to mind the warmth of heart and home."


Citat fra bogen The American Quilt, a history of cloth and comfort 1750-1950 af Roderick Kiracofe, Clarkson Potter Publishers, New York.

Mens jeg sidder og skriver på denne artikel, kan jeg ikke lade være med at tænke på, hvad det er, der gør, at jeg og mange andre quiltere er så fascinerede af de gamle blokke og mønstre … og ikke mindst historien og menneskerne bag dem. I en af de boger, jeg stødte på i min research til denne artikel, fandt jeg det udsagn, der ikke blot gav navnet til min artikel, men også noget af svaret på min undren. Bogen hedder "Southern Quilts"(se kildeangivelsen), og her kommer citatet i min oversættelse: "Gamle antikke quilts er små fragmenter af historie som i dag giver os et indblik i forgangne tiders mode og stil, de mennesker der levede dengang, deres hjem og deres individuelle smag … og ikke mindst deres håndarbejdsmæssige evner."

Disse gamle quilts kan som sådan betragtes som den moderne kvindes vindue til tiden, der var engang. Og vores interesse for disse for længst afdøde kvinder og den glæde ved håndarbejdet vi deler med dem, bliver på den måde vores link til fortiden … og ikke mindst fremtiden, da lappeteknik og quilt trods århundrede gamle rødder i fortiden på ingen måder er statisk, men bliver ved med at udvikle sig i takt med de mennesker, der udøver denne hobby og kunstform.

Log Cabin mønstrets oprindelse

Og hvad var det så for nogle mennesker, der befattede sig med quilts i de to forgange århundrede? Den typiske "quiltmaker" fra 1800 tallet var en kvinde, der valgte sit quiltdesign med omhu. En omfattende quiltproduktion var nemlig ikke bare udtryk for en kvindes pligt til at sørge for sin families sengetøj, men i ligeså høj grad et middel til fornøjelse og "underholdning" i et liv, der ellers ikke bød på mange fornøjelser. De såkaldte "Best Quilts" blev selvfølgelig planlagt og lavet med umage og pertentlighed, da de var enhver kvindes stolthed, men selv "utility quilts", altså dem i daglig brug, som ikke blev regnet for meget og som man ikke forventede skulle være sy- og designmæssige mesterværker, blev alligevel nøje planlagt. Der blev tænkt over hvilke mønstre og stoffer, der skulle bruges, også selvom det ofte var reste-projekter.

Et typisk eksempel på en amerikansk blok ofte brugt til disse "utility quilts" er "Log Cabin", måske i virkeligheden den mest amerikanske blok, der findes .. eller i alle fald den blok, der for de fleste quiltere på fornemste vist repræsentere den amerikanske patchworktradition. Log Cabin mønstret symboliserer Amerikas udvidelse mod vest, hvor store territorier (Texas i 1845, Oregon i 1846 og Californien i 1848) blev åbnet for nybyggere, hvilket fik tusindvis af mennesker til at forlade deres hjem på den amerikanske østkyst eller i Europa for at finde lykken og få foden på eget land. Disse menneskers første hjem var oftest, bortset fra deres prærievogn, en simpel bjælkehytte eller en hytte bygget af græstørv.

Log Cabin mønstret, også kendt under navnene "American Patcwork", "Canadian Log Wood" og "The Log Patch", siges at symbolisere disse hytter bygget af de amerikanske pionere. Blokken er bygget op af strimler omkring et lille (ofte rødt eller gult) kvadratisk center, kaldet "The Chimney"(skorsten), der skulle illudere ildstedet, hjemmets arne. Traditionelt er blokken opbygget således, at den er lys på den ene side og mørk på den anden, hvilket på dramatisk måde understreger geometrien i dette mønster. Måden at samle blokkene på i quilten kan nærmest varieres i det uendelige, hvorved mange flotte geometriske mønstre opstår.

Log Cabins anvendelse

Blokken var fortrinlig at bruge til at sy "Scrap Quilts" (reste quilts) med, da det lille (evt. røde) midterfelt har en samlende effekt uanset, hvor mange og hvor forskellige stoffer, man ellers bruger, men der er talrige eksempler også på meget mere (farve-)koordinerede Log Cabin Quilts og brug af de lidt mere kostbare stoffer som f.eks. silke, hvilket giver et hint om mønstrets popularitet og udbredelse i alle sociale lag.

Brugen af Log Cabin symbolet i politiske kampagner, ses også af nogle quilthistorikere som en inspiration til selve patchworkmønster. I 1840 brugte William Harrison Log Cabin som et dekorativt element i sin præsidentkampagne og det samme har Abraham Lincoln gjort i sine tidlige politiske kampagner.

Log Cabin Quilts er ofte blevet fejlagtigt placeret i kategorien Crazy Quilts, det sene victorianske 1800-tals foretrukne håndarbejde, men det er bestemt en fejltagelse. Log Cabin quilts er tværtimod typiske eksempler på organisering og systematisering … stik imod Crazy Patchworkens lidt tilfældige og uplanlagte natur. Og Log Cabin'ens strenge geometriske form er på forunderlig vis blevet tidløs og appellerer den dag i dag til quiltere over hele verden. Mange Log Cabin quilts er maskinsyede, hvilket fastslår, at de i hvert tilfælde ikke er fra før 1850, hvor Isaac Singers første symaskine revolutionerede håndarbejdet, selvom det varede nogle år, før de blev "allemandseje.

Myter og historier

Indimellem ses Log Cabin Quilts også med sorte midterfelter og en hårdnakket påstand i quilte-kredse har været, at dette ifølge overlevering skyldes, at Log Cabin mønstret spillede en stor rolle i "The Underground Railroad"; det hemmelige netværk af "safe houses", hemmelige skjulesteder, som hjalp bortløbne slaver fra Syden til et liv i frihed i de nordlige stater umiddelbart inden og under Den Amerikanske Borgerkrig. Påstanden stammer fra den meget kontroversielle bog "Hidden in Plain View" skrevet af Jacqueline L. Tobin og Raymon G. Dobard. Historien går på, hvorledes man hængte Log Cabin Quilts med sorte midterfelter på sin tørresnor, veranda eller lig. for på den måde at signalere, at her var der hjælp at hente. I bogen postuleres hvorledes disse Log Cabin Quilts og andre quiltemønstre i virkeligheden var hemmelige kort, der viste vejen nordpå. Påstanden er aldrig blevet videnskabelig bevist og rejste stor debat blandt quilte-historikere i USA og andre steder, men har desværre fået sat sig fast i folks bevidsthed som værende sand … også i min, og det var først i min research til denne artikel, at jeg pludselig blev tvunget til at vurdere og tage stilling til, hvorvidt denne påstand nu også var sand. Faktum er det i alle fald, at der i historien ikke er andre kendte eksempler på dette end dem, der fremføres i før omtalt bog.

I det hele taget har min research omkring Log Cabin's alder og oprindelse været noget besværlig. En del kilder angiver tiden omkring og lige efter Den Amerikanske Borgerkrig som værende korrekt og andre, at man skal til 1870'erne for at finde den tidligst dokumenterede amerikanske Log Cabin quilt. Dog hælder de fleste kilder til den antagelse, at interessen for og brugen af dette mønster er opstået i kølvandet på den generelle nationalistiske ånd, der herskede i USA i midten/slutningen af 1800-tallet og det lidt romantiske "sværmeri" for de første og oprindelige "home settlers"/pionæreres livsstil. Sikkert er det dog, at mønstret havde sin storhedstid i en periode fra slutningen af Den Amerikanske Borgerkrig til starten af det 20. århundrede.

Nogle historikere mener, at Log Cabin blokken i virkeligheden er meget ældre og teorien går på, at blokken som patchworkmønster i virkeligheden skulle være opstået i en hel anden verdensdel, nemlig i England, nærmere bestemt Skotland, i det 17. århundrede. Man har Log Cabin-lignende tæpper fra England, der er daterede til 1840'erne og 50'erne.

Franske ærkæologer udgravede i starten af 1800-tallet en del af de ægyptiske pyramider og gravkamre. Deri fandt de katte-, hunde-, krokodille-, ibis-, ko- og sågar menneskemumier i en slags Log Cabin "bevikling", og udgravningerne resulterede i 1821 i udgivelsen af det store kendte værk "Description de l'Egypte", hvori disse er afbildet. Man kan derfor godt tænke sig, at dette værk har været inspirationskilden til Log Cabin blokken og dens førnævnte variationer fra England , men man har ikke noget bevis. Desværre har man ikke har fundet et brev fra en quilter, der skriver "… jeg så dette mønster i denne bog og blev inspireret til en quilt."

Måske endnu et argument for at vi quiltere i dag burde bestræbe os på at dokumentere vores arbejder ved at skrive navn, årstal, inspirationskilder mm. På vores quilts? Måske vil fremtidens historikere engang strides lige så meget om de quilts vi frembringer nu

Datering af quilts

Datering af quilts er ikke nogen let opgave for en quilthistoriker. De har ofte visse "spor", der kan hjælpe dem til at fastslå en nogenlunde tidsramme, men uden nøjagtig og pålidelig dokumentation, som signering, datering eller nedskreven dokumentation (brev, dagbog ect.), vil det altid kun blive et pålideligt gæt.

Først og fremmest kigger man på mønstret, men man kan ikke udelukkende fastslå en quilts alder, ved at dømme ud fra det mønster, det er fremstillet i. Quiltere har alle dage været fascineret af "gamle dage" og har af nostalgiske grunde valgt at kopiere fordums tiders mønstre …. Nøjagtig som vi ser det i dag, hvor quiltere (mig selv inklusiv) køber reproduktionsstoffer og syr efter de gamle traditionelle mønstre. Et andet nogenlunde sikkert fingerpeg om en quilts alder er størrelsen, selvom man skal holde sig for øje, at der ikke findes én standard quiltstørrelse. Tidlige senge var ofte brede og korte, hvilket forklarer hvorfor quilts fra 1800-tallet er næsten kvadratiske. Efterhånden som sengene blev større, blev blok-konstruktionen populær. Denne form for quilts gav kvinderne større frihed med de nemmere håndterlige blokke frem for tidligere tiders store avancerede mosaikker, men samtid krævede det et meget større overblik og talent til at organisere og planlægge på forhånd for stadig at opnå en æstetisk og visuelt acceptabel quilt til slut.

En anden ting en quilthistoriker kigger på i sit forsøg på at datere en quilt er stofferne, men også her kan man støde på problemer. Er en quilt, der indeholder stoffer fra Civil War perioden nødvendigvis syet i midten af 1800-tallet?
Nej, stoffet kan være gemt i quilterens syskrin i adskillige år, før det kommer i brug (det kender vi jo fra os selv) … og derfor må vi konstatere, at en quilt i hvert tilfælde godt kan være yngre end de ældst daterede stoffer, men højst sandsynligvis ikke er meget ældre end de ældste. Men, uanset denne "usikkerhedsmargen", så er stofferne i en quilt - dets farver og mønstre - en god og pålidelig ledetråd for datering. Ensfarvede stoffer er svære at datere, da man ikke har nogle nøjagtige vidnesbyrd omkring farvning, der varierede meget fra hjem til hjem, hvorimod tryk (prints) er blevet dokumenteret igennem velbevarede bøger med vareprøver fra tekstilfabrikationen. I en tidligere artikel (Quiltemagasinet Nr. 4/02) har jeg været lidt grundigere ind på, hvilke farver, der f.eks. karakteriserer quilts fra Civil War perioden.

En anden og sidste dateringsmulighed er "battingen", vattet indeni tæppet. Ikke før efter 1830 var der maskiner, der kunne forarbejde bomulden på en måde, der skilte frøene fra, så en logisk konklusion på dette er, at quilts med vattering indeholdende bomuldsfrø er fra før denne periode og de der ikke har det, må være lavet efter 1830. På den anden side har man haft eksempler på, at man på de rige plantager har sat slaver til at plukke alle frøene ud af bomulden pr håndkraft … et møjsommeligt arbejde, da det at rengøre bare en enkelt bomulds-balle har kunne tage en enkelt person op til 2 år!

Så, som man kan forstå … quilt datering er ikke det nemmeste at beskæftige sig med, og jeg har så godt, som jeg formåede, forsøgt at gengive de forskellige kilders antagelser … forsøgt at samle de små fragmenter af viden og påstande omkring Log Cabin mønstrets oprindelse, anvendelse og udbredelse. Fragtmenterne af historie, puslespillet der er spændende at forsøge at samle …
Ønsker du flere informationer om log cabin blokkens historie, kan jeg varmt anbefale en (engelsk) artikel på nettet - på sitet America's Quilting Historie, skrevet af Jane Hall (forfatter og quilthistoriker). I denne artikel kan du bla. læse mere om den ægyptiske relation, som jeg refererer til i min artikel samt se billeder af disse mumier med "log cabin-beviklinger". Artiklen finder du her.

Kildeangivelser til min artikel

  1. "Enduring Grace, Quilts from the Shelburne Museum Collection", Celia Y. Olivre
  2. "American Patchwork Quilt", udstillingskatalog fra the Whitehill Collection og Denver Art Museums udstilling, Japan 1986
  3. "Southern Quilts, Surviving Relics of The Civil War" af Bets Ramsey og Merikay Waldvogel
  4. "The American Quilt, a history of cloth and comfort 1750-1950" af Roderick Kiracofe.