Handelsbetingelser

Handelsbetingelser hos Helene Juul Design

Bank

Helene Juul Design har Nordea (SWIFT-code: NDEADKKK) som hovedbankforbindelse.

Registreringsnummer: 2640
Kontonummer: 3487654476
IBAN-kontonummer: DK6620003487654476

Information

Helene Juul Design
Kunnerupvej 123, Kolt
8361 Hasselager
Danmark

Email: helene@helenejuul.dk


CVR-nummer: 29 11 62 61

Nordea
Bankkonto: 2640 3487654476

Salg generelt

Den angivne pris ved bestillingstidspunktet er den gældende bestillingspris.

Køb hos Helene Juul Design

Der tages forbehold for prisfejl mv. som følge af valutaændringer, krig, terror, naturkatastrofer, atomangreb, force majeure, leveringssvigt, afgiftsændringer, udsolgte varer og trykfejl.

Hvis en pris er åbenlyst forkert, og du rimeligvis burde have opdaget dette, er vi ikke forpligtet til at levere det pågældende produkt til den forkerte pris.

Der tages forbehold for udsolgte varer og udskudt leveringstid hos Helene Juul Designs grossister.

Afbestilling

Ønsker du at afbestille eller annullere en allerede afgivet bestilling, bør det som udgangspunkt ske via email til helene@helenejuul.dk og du vil få en bekræftelse på mail herom inden for kort tid.

Forsendelse og levering

Vi bestræber os på at sende sende varer indenfor 3 dage efter bestilling. Alle bestillinger sendes som udgangspunkt med PostNord som brev i henhold til gældende takster

https://www.postnord.dk/globalassets/danmark/pdf/priser/2018/breve-og-quickbreve-6.pdf

med mindre at andet aftales særskilt mellem køber og Helene Juul Design. Den/de bestilte vare/varer anses for leveret, når køber har fået udleveret varen.
Vær opmærksom på at PostNords oplyste leveringstid er op til 5 hverdage. Den oplyste leveringstider er dog kun vejledende og kan derfor afvige.

Priser, kontrakter og illustrerende billeder på hjemmesiden

Alle priser er inkl. 25 % moms og i danske kroner, hvor intet andet nævnes.

Priserne er kun gældende indenfor Danmarks grænser, ekskl. Færøerne og Grønland.

Betaling

Der kan betales med:

  • Dankort
  • Visa-dankort
  • Visa
  • Mastercard
  • JCB Cards
  • Maestro
  • Paypal


Den 14 dages fortrydelsesret

Du har som forbruger i forbrugerkøb 14-dages fortrydelsesret efter Forbrugeraftaleloven. Fortrydelsesretten kan ikke gøres gældende af erhvervsdrivende. Fortrydelsesretten gælder kun for 1) aftaler indgået ved fjernsalg og 2) aftaler indgået uden for Helene Juul Designs forretningssted.

Fortrydelsesretten betyder ikke, at du har en ubetinget ret til at få det fulde beløb for varen retur. Hvis varen er blevet håndteret på en sådan måde, at den ikke har nogen værdi, vil du ikke have krav på at få købesummen retur. For at få den fulde købesum retur, må varen kun være brugt i samme grad, som er accepteret inden købet i en almindelig fysisk butik. Før du sender en vare retur, skal du derfor gøre dig klart, om en almindelig butik ville acceptere den benyttelse som varen har været udsat for. Du har altså ret til at se varen an og afprøve visse funktioner. Derimod vil returbeløbet kunne nedsættes, såfremt varen har været brugt i en længerevarende periode eller i det hele taget viser tegn på slid.

Det er muligt at fortryde dele af et samlet køb. Ved delvis fortrydelse vil dine leveringomkostninger ikke blive tilbagebetalt.

Bemærk, at fortrydelsesretten ikke gælder ved levering af digitalt indhold, som som f.eks. et downloadet mønster.

Udgifterne for forsendelse ved fortrydelse betales af forbrugeren.

Udnyttelse af fortrydelsesretten

Ønsker du at gøre brug af din 14-dages fortrydelsesret, skal du give os meddelelse herom senest 14 dage efter den dag, hvor du har modtaget varen. Meddelelsen skal gives i form af en utvetydig erklæring på e-mail til helene@helenejuul.dk eller brev. Det er altså ikke nok, at du giver meddelelse om udnyttelse af fortrydelsesretten over telefonen.

Standardfortrydelsesformular

Standardfortrydelsesformular:
(denne formular udfyldes og returneres kun, hvis fortrydelsesretten gøres gældende)

- Til Helene Juul Design, Kunnerupvej 123, Kolt, 8361 Hasselager, helene@helenejuul.dk:

- Jeg/vi (*) meddeler herved, at jeg/vi (*) ønsker at gøre fortrydelsesretten gældende i forbindelse med min/vores (*) købsaftale om følgende varer (*)/levering af følgende tjenesteydelser (*)

- Ordrenummer

- Bestilt den (*)/modtaget den (*)

- Forbrugerens navn (Forbrugernes navne)

- Forbrugerens adresse (Forbrugernes adresse)

- Forbrugerens underskrift (Forbrugernes underskrifter) (kun hvis formularens indhold meddeles på papir)

- Dato

 

Returnering af vare købt hos Helene Juul Deisgn

Returadressen er følgende:

Helene Juul Design
Kunnerupvej 123, Kolt
8361 Hasselager
Danmark

Pakken skal mærkes "Fortrydelsesret" og vedlægges en kopi af købsfakturaen som dokumentation for, at varen er købt hos Helene Juul Design. Beløbet returneres via samme betalingsform, som du har benyttet til den oprindelige transaktion, medmindre du har accepteret noget andet.

Helene Juul Design anbefaler, at varen returneres via PostNord jf. PostNords standardpriser. Vi anbefaler, at varen sendes som pakkepost med omdeling og T&T nummer. På den måde er der mulighed for at spore pakken i PostNords system, og det fjerner derved enhver tvivl om, hvorvidt pakken er leveret til Helene Juul Design. Du vil også have mulighed for at efterlyse pakken, såfremt levering ikke har fundet sted.

Vilkår for tilbagelevering af varen

Udgifterne til tilbagelevering af varen i tilfælde af fortrydelse påhviler dig som forbruger. Eventuelle omkostninger Helene Juul Design måtte pådrage sig ved din nægtelse af varens levering vil blive modregnet i det beløb Helene Juul Design krediterer i forbindelse med varens tilbagelevering til Helene Juul Design.

Undtagelser til fortrydelsesretten

Fortrydelsesrettens bortfald

For at kunne benytte fortrydelsesretten skal varen være afsendt til Helene Juul Designs adresse på Kunnerupvej 123, Kolt, 8361 Hasselager senest 14 dage efter, at vi har modtaget utvetydig erklæring om, at du ønsker at benytte dig af fortrydelsesretten.

Forringelse af varens værdi

Du hæfter kun for eventuel forringelse af varens værdi, som skyldes anden håndtering, end hvad der er nødvendigt for at fastslå varens art, egenskaber og den måde, den fungerer på. Eller med andre ord, du kan prøve varen på samme måde, som hvis du prøvede varen i en butik (du må f.eks. ikke have brudt emballagen på et mønster eller klippet i stoffet).

Hvis varen er prøvet udover, hvad der er beskrevet ovenfor, betragter vi varen som brugt, hvilket betyder, at du ved fortrydelse af købet kun får en del eller intet af købesummen retur, afhængig af varens handelsmæssige værdi. Ved handelsmæssig værdi skal forstås den pris, sammenlignelige varer sælges til brugt mellem erhvervsdrivende.

Såfremt varen har været monteret, installeret og/eller taget i brug, forbeholder Helene Juul Design sig ret til at nedsætte tilbagebetalingsbeløbet med et beløb, der svarer til forringelsen af varens værdi.

Ved anvendelse af fortrydelsesretten skal varen returneres i original emballage. Manglende original emballage medfører oftest en forringelse af salgsværdien, hvorfor der ud fra en vurdering foretaget af Helene Juul Design vil blive krediteret et mindre beløb svarende til forringelsen.

Forbrugerens forpligtelser i tilfælde af udøvelse af fortrydelsesretten

Alle produkter, der returneres til Helene Juul Design, skal være forsvarligt indpakkede.
Som forbruger bærer du risikoen for varens forringelse eller undergang inden levering Helene Juul Design er sket, og mangelfuld emballering kan medføre, at rettighederne bortfalder.

Hvis du senere fortryder udnyttelse af fortrydelsesretten, hæfter du for eventuelle omkostninger Helene Juul Design måtte have pådraget sig, herunder undersøgelsesgebyr, returfragt, arbejdstid i forbindelse med undersøgelse af varen og/eller andre omkostninger.

Reklamationsret

Som forbruger har man 2 års reklamationsret, hvilket betyder, at du enten kan få varen repareret, varen ombyttet, pengene tilbage eller afslag i prisen, afhængig af den konkrete situation. Dette betinger selvfølgelig at reklamationen er berettiget.

Skulle varen mod forventning gå i stykker under reklamationsperioden, repareres denne vederlagsfrit på vort eller producentens værksted.

Skade på produktet som skyldes betjeningsfejl, håndteringsfejl, modifikationer eller groft misbrug fra brugerens side, er ikke dækket af reklamationsretten.
Der henvises i øvrigt til Købelovens § 78 for fremgangsmåde vedrørende reklamationer.

Anvendelse af reklamationsretten

Reklamation angående fejl og mangler skal meddeles Helene Juul Deisgn inden rimelig tid efter varens modtagelse.

Læs her hvordan ”rimelig tid” defineres indenfor købeloven: https://taenk.dk/raadgivning-og-rettigheder/rimelig-tid-efter-koebeloven

Bemærk, at varer der returneres på efterkrav eller sendes uden porto, nægtes modtaget af Helene Juul Design. Pakker, der sendes uden omdeling, hentes ikke.

Handelsbetingelserne er opdateret 12/07 - 2019