Pre-cuts

Pre-cuts er meget populære for tiden.

Moda var det første stoffirma til at lancere disse pre-cuts i større stil og det er også moda, der har givet disse stofruller & pakker deres lækre indbydne navne som Jelly Rolls, Layer Cake, Bake Shop Box mm. Ideen er at det er lækkerier for quiltere.

Navnet har stofproducenten moda fundet på - og det er således kun stofrullerne fra moda, der med rette kan kalde sig sådan, men modas reklamefolk har været så gode til at brande dette navn, at udtrykket hænger sådan fast hos os quiltere, at vi omtaler alle sådanne forskåret stofruller som jelly rolls. Jelly rolls er oprindelig navnet på en form for kage (også kaldet Swizz roll). Det som vi i Danmark kalder roulade.